Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

δε ντοτς κονεκτ


αυνανισμός (ο) Ο Αυνάν ήταν δευτερότοκος γυιος του Ιούδα και, όταν πέθανε ο αδερφός του, ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει διάδοχο στο όνομα του αδελφού του, σύμφωνα με το έθιμο του ανδραδελφικού γάμου. Όμως, κατά την διάρκεια της συνουσίας εκείνος «όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχεεν επί την γην, του μη δούναι σπέρμα τω αδελφώ αυτού» (Π.Δ Γένεσις, 38, 9).

μαλάκας (ο/η) 1. πρόσωπο που αυνανίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: