Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

3 + 1 αυτοκόλλητατα γνωστά, κυκλοφορούν σε 1000 αντίτυπα στην Αθήνα κτλ κτλ :)
[το τελευταίο είναι της ταξιαρχίας chesire, και φιλοξενείται για λόγους αρχείου]