Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

για το κκε

αυτοκολλητάκι που κυκλοφόρησε, σε συνεργασία με το libido formandi (που το έφτιαξε), σε 500 αντίτυπα.